Styrelsen for Aadum sogns Arkiv

Aadum sogns Arkiv forestås af en styrelse på 3 medlemmer, udpeget af Aadum lokalhistoriske forening for en 4-årig periode.
 
 
 
Jens Lindby Nielsen       (formand) Odderupvej 10  Aadum 6880 Tarm 20 78 03 18
Hans Fielsø    Snerlevej 68 Tarm 6880 Tarm 97 37 61 83
Bente Jørgensen   Tøstrupvej 40 Aadum 6880 Tarm 50 46 56 42
Dagmar Vestergaard Tøstrupvej 13 Aadum 6880 Tarm 97 37 60 35/23 86 97 86